21.11
23.11
2024
SECC
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM
 • Tên doanh nghiệp *

 • Địa chỉ *

 • Điện thoại *

 • Di động *

 • Email *

 • Website

 • Người đại diện

 • Chức vụ

 • Loại hình công ty

 • Quốc gia *

 • Số người đăng ký

 • Mặt hàng quan tâm

BAN TỔ CHỨC

Đồng tổ chức

LOGO DOANH NGHIỆP